yu-tak-ming

會董

余德明 Yu Tak Ming


所屬公司及職位:
大明發展有限公司總經理

社會職務:
香港金屬製造業協會榮譽會長

Start typing and press Enter to search