cheung-kin-leung

會董

張建良 Cheung Kin Leung


所屬公司及職位:
起裕有限公司董事

社會職務:
香港公益金「公益金之友」灣仔區委員會副主席

Start typing and press Enter to search