wan-hang-ping

副會長兼秘書長

温幸平 Wan Hang Ping

太平紳士JP

所屬公司及職位:

同興集團控股有限公司行政總裁

社會職務:

香港特別行政區選舉委員會委員
廣東省政協第十、十一、十二屆委員
中華海外聯誼會理事

Start typing and press Enter to search