.jpg

常務會董

王紫雲 Wong Tsz Wan Byron


所屬公司及職位:
兆徽萬聯國際有限公司董事總經理

公職:

廣州市黃埔區政協委員
香港學術評審局專家(零售)


社團職位:

工聯會旅遊聯業委員會副主席

Start typing and press Enter to search